Ca urmare a avarierii rețelei de alimentare cu apă se va sista alimentarea cu apă la umătoarele locații:

  • Bloc 27, 30, 45 zona PT1
  • Bloc 45

SC URBAN SA v-a lua toate măsurile pentru remedierea problemei în cel mai scurt timp, se estimează că se va relua alimentarea cu apă la ora 13.00.