S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi,Marți 09.02.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare hidranți pe bd Matei Basarab în zona Liceul Pedagogic , bloc U și MB 18.

         – golire și spălare reactor nr 2 la stația de tratare apă.

         – branșament individual apă casa scării I8 A 32.

         – înlocuit contra cost branșament canalizare bloc MB 14 sc D.

         – vidanjare/curățare cămine canalizare menajeră bloc V5 Feroviarul ,MB 20 și cămin cheson strada Ionel Perlea.

         – curățare guri de scurgere ape pluviale bd Matei Basarab.