Categorie: Anunțuri

18.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Luni 18.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălări rețele apă prin hidranți: Zona Gării, Str. Cloșca, Str. Gh.Doja.

         – Intervenție remediere avarie apă Str.Ionel Perlea Nr. 29.

         – Execuție branșament individual Bl. MB6, Sc. B, Ap. 8.

         – Curățare/Vidanjare cămine canalizare Bl. 43. Aleea Ronda.

         – SP Canalizare: Verificare stații,  Intervenție desfundare pompa SP Nord, Tras apa menajeră Transmim.

         – Stație Tratare Apă: Introdus var treapta preoxidare stație de tratare apă.

         – St. Epurare – Desfundat 2 pompe deznisipator, Curățat, pregatit pentru depozitare pat namol.

       – Periurbane:Montat sonda presiune Cosâmbești.

Categories: Anunțuri

15.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Vineri 15.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălări rețele apă prin hidranți Cart. Bora: Str. Gen.Magheru, Str. Salcii, Str.Livezi.

         – Prestare serv. Selena – Buldoexcavator.

         – Execuție branșament individual Bl. I8, Sc. A, Ap. 30.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Probe + punere în funcțiune pompă Grundfos la SP pluvială Transmim, Intervenție desfundare pompa SP menajeră Transmim.

         – Stație Tratare Apă:  Vopsitorie sală pompe NDS.

         – St. Epurare – intreținere utilaje.

         – Periurbane: Spălare/igienizare rezervor stocare Ciulnița, Intervenție remediere avarie rețea apă Mărculești, o rebranșare Cosâmbești.

Categories: Anunțuri

14.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Joi 14.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Completat piatră intervenții Cart. Bora Str. Gen, Magheru – 2 locații.

         – Pregătire pentru montaj refulare pompă Grundfos SP pluvială Transmim.

         – Înlocuiri contori: Str Cărămidari Nr. 35, Bl. MB18 Sc.C Ap. 61, Bl. MB 14 Sc. A , Ap. 15.

         – Evaluare și pregătire materiale necesare pentru execuție branșamente individuale Bl. MB6, Sc.B, Ap.8  + 11.

         – Schimbare coloana veche subsol Bl. R5 Str. Stefan cel Mare.

         – Curățare/vidanjare cămine canalizare: zona 500 – Bl. L4, L6; zona pietei – Bl. B11,  A6.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Montat pompă bazin ape pluviale cartier Transmim.

         – Stație Tratare Apă:  Vopsitorie sală pompe NDS, înlocuit robineți traseu var treapta preoxidare.

         – St. Epurare – verificare/pregătire paturi uscare nămol.

         – Periurbane: Pregătire spălare/igienizare rezervor stocare Ciulnița.

Categories: Anunțuri

13.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Miercuri 13.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălare rețele prin hidranți: Bd. Matei Basarab Bl. MB18. Str. V. Alecsandri, Str. Viilor spre Bd. Matei Basarab.

         – Ordonat materiale incintă magazie centrală + înlocuit geamuri magazii.

         – Realizat branșamente individuale Bl. I8, Sc.A, Ap. 23 + 30.

         – Prestare serviciu vidanjare Liceul de Chimie;

         – SP Canalizare: Verificare stații, Intervenție desfundare pompă SP Cărămidari, Curățare grătare SP Sud.

         – Stație Tratare Apă:  Vopsitorie sală pompe NDS.

         – St. Epurare – curățare canal grătar mecanic nr.2, Confecționat presă+extras pinion reductor grătar.

         – Periurbane: Spălare/igienizare bazine stocare Cosâmbești, intervenție remediere avarie rețea apă Grivița.

Categories: Anunțuri

12.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Marți 12.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Intervenție remediere avarie rețea apă Cartier Bora Str. Stânjenei Nr. 24.

         – Înlocuiri apometre (nu se pot citi) – Cart.Bora Str. Gen. Magheru Nr: 1A, 73, 7, 26, 44, 48, 73; Str. Maxim Gorky Nr. 16A + 20B; Str. 1 Mai Nr. 8.

         – Curățare/vidanjări cămine canalizare Bl. 25 + 28, Bl. L1…..L5 Bd. Matei Basarab.

         – Curățare guri scurgere: Zona 500.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Intervenție desfundare pompă SP Nord, Curățare/vidanjare SP1 Bora + SP1 si SP3 Sl. Nouă. 

         – Stație Tratare Apă: Reparații hidrofor Lowara ( pierderi apă la îmbinari ), Vopsitorie sala vanelor filtre.

         – St. Epurare – curățare canal grătar mecanic nr.2, scos de pe poziție pompe aerator 2.

         – Periurbane: Recoltări probe monitorizare parametrul Clor.

Categories: Anunțuri

11.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Luni 11.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălare rețele prin hidranți Cartier Transmin.

         – Reparații trotuare Cartier Gării Noi: Str. Acad. Lazarescu + Str. Panait Istrati.

         – Finalizare înlocuire contori branșamente Cartier Transmin – Oprire 08.00-16.00.

         – Curățare guri scurgere: Bd. Matei Basarab.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Pornire pompe SP Transmim.

         – Statie Tratare Apă: Curățat/Spălat filtre + curățenie cabine foraje P18 și P19 front captare.

         – St. Epurare – verificări, mentenanță instalații.

         – Periurbane: Pregătiri pentru spălare bazine stocare Cosâmbești + Ciulnița, finalizare branșament canalizare Ciulnița.

Categories: Anunțuri

08.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Vineri 08.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Verificare sesizare lipsă presiune Bl.U Sc. C, Ap. 16 + Bl. I1 Sc.B Ap. 37 – spălare contori comuni (și individuali dacă este cazul).

         – Înlocuire robinet branșament individual Bl. E 17, Ap. 22.

         – Verificări apometre: Str. Ana Ipătescu Nr. 55; Bl. MB6 Sc. A, Ap 11; Bl. L1 Sc. B Ap. 17.

         – Verificare/Pregătire pentru oprire apă cartier Transmim luni, pentru înlocuiri robineți + contori branșament.

         – Finalizare montaj conductă gaz Epurare + secșie, probe presiune, vopsitorie protecție + culoare specifică.

         – Curățăre guri scurgere: Str. Nicolae Balcescu + Bd. Matei Basarab.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Verificări/optimizări SP Ionel Perlea; Curățat grătare + clapeți pompe SP Sud, Golire cheson cartier Transmim.

         – Stație Tratare Apă: Curățăt/Spălat filtre + curățenie cabine foraje P4 si P6 front captare;analizare contra cost Ciulnița Str. Cerealelor, Intervenție/remediere 2 avarii Cosâmbești.

         – St. Epurare -Intreținere utilaje, completare ulei reductoare.

         – Periurbane: Spălare/igienizare bazin stocare Iazu.

Categories: Anunțuri

07.10.2021 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apăS .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Joi 07.10.2021
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Intervenție/reparație hidrant Str. M.Sadoveanu x Aleea Parcului – posibilă oprire scurtă;

         – Continuare montaj conductă gaz Epurare.

         – Execuție branșament individual contra cost Bl. MB6, Sc.A, Ap. 7.

         – Curățare guri scurgere: Str. Gh. Dima.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Curățat clapeți SP IACMI, Intervenție SP Petrom-nu funcționează o pompă, Remediere avarie branșament apă incinta SP Cărămidari.

         – Stație Tratare Apă: Demontare pentru verificare metrologică a 6 debitmetre foraje front captare.

         – St. Epurare -Înlocuit clapet pompă 1- pompare intermediară, epuismente și pregatiri pentru revizie bazin aerare Nr.2 – Treapta biologică.

         – Periurbane: Branșament canalizare contra cost Ciulnița Str. Cerealelor, Intervenție/remediere 2 avarii Cosambești.

Categories: Anunțuri