S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Miercuri 21.07.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe bd Matei Basarab în zona cinematografului Ialomița și zona bloc 160 și pe strada Ialomiței.

         – reparație hidroizolație hidrofor PT 8.

         – înlocuit capac cămin carosabil canalizare pluvială în intersecția bd Chimiei cu bd Matei Basarab.

         – montat capace canalizare menajeră incinta Servagromec ( SPAM Cuza Vodă ).