S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 14.09.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – spălare rețele de apă prin hidranți de incendiu pe bd M Basarab la Cinema Ialomița și bloc U  și pe str V Alecsandri.

         – pregătire poziție pentru branșare sursă apă DADP pe bd M Basarab zona Apicola.

         – strada Gării Noi nr 23 decapare trotuar pentru efectuare branșament apă.

         – înlocuit contor branșament apă H 1 A 3.

         – lucrări de reparație instalație sanitară palatul copiilor.

         – curățare/desfundare rețea canalizare pluvială zona palatul copiilor.

         – curățare de depuneri cheson SPAM Nisipuri.

         – montare aerator 1 B în treapta biologică a stației de epurare apă a rețelei de distribuție Mărculesti.