S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 24.09.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Spălari rețele prin hidranți:Str.Ionel Perlea, Șoseaua Nordului, Str. Trandafirilor.

         – Execuție branșamente apă contra cost: Șoseaua Lactirom – atelier pompe injecție,Sl.Nouă-Str. Prunului Nr.54.

         – Debranșare la cerere Sl.Nouă-Asociația de animale.

         – Înlocuit robineți branșamente: Str.Gării-cofetaria Rodi, Str.Independenței Nr.52, Str. Dragoș Vodă Nr.6A; 

       – Măsuratori pentru deviz execuție branșament individual Bl.I6 Ap. !6.

         – Continuare lucrări execuție instalație gaz St. Epurare + Secție-Estacada.

         – Vidanjare/curățare cămine canalizare zona 500 Bl. L1…L7.

         – Curățat guri scurgere Str.Maramureș, Str.Teilor.

         – SP Canal-Vidanjare/curățare SP2 Sl.Nouă, SP IACMI-Verificare/curățare clapeți pompe.

         – Curățare filtre foraje front captare: P9, P10, P11.

         – St. Epurare – Întretinere utilaje, completat ulei aeratoare.

         – Periurbane: Înlocuit contori defecți Cartier Nou Ciulnița, Branșament canalizare Ciulnița Str.M.Basarab Nr.66, intervenție remediere avarie Ciulnița.