S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 12.10.2021
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – Intervenție remediere avarie rețea apă Cartier Bora Str. Stânjenei Nr. 24.

         – Înlocuiri apometre (nu se pot citi) – Cart.Bora Str. Gen. Magheru Nr: 1A, 73, 7, 26, 44, 48, 73; Str. Maxim Gorky Nr. 16A + 20B; Str. 1 Mai Nr. 8.

         – Curățare/vidanjări cămine canalizare Bl. 25 + 28, Bl. L1…..L5 Bd. Matei Basarab.

         – Curățare guri scurgere: Zona 500.

         – SP Canalizare: Verificare stații, Intervenție desfundare pompă SP Nord, Curățare/vidanjare SP1 Bora + SP1 si SP3 Sl. Nouă. 

         – Stație Tratare Apă: Reparații hidrofor Lowara ( pierderi apă la îmbinari ), Vopsitorie sala vanelor filtre.

         – St. Epurare – curățare canal grătar mecanic nr.2, scos de pe poziție pompe aerator 2.

         – Periurbane: Recoltări probe monitorizare parametrul Clor.