S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 22.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – înlocuit contori pentru efectuarea de verificări metrologice la U 28 sc B ap 39 și U 25 sc B 3.

         – înlocuit robinet branșament și spălat contor branșament Azilul de Batrâni strada Lacului.

         – curățat filtre forajele 8,9 și 12.

         – refacere trotuar cu pavele strada Academician Lăzărescu.

         – vidanjare/curățare cămine canalizare menajeră și pluvială bd Unirii cu AUTOCURĂȚITOR  COMBINAT.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc V 5 I,V 10 ,V 8 , V 7 și V 4.