S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Luni 28.03.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

         – execuție contra cost branșament apă și canalizare strada Prelungirea Rahova nr 100.

         – spălare rețele de apa prin hidranți de incendiu pe strada Domnița Bălașa , Odobescu și CD Gherea.

         – înlocuit robinet branșament strada Independenței nr 101 C.

         – epuismente cămine contori apa bloc I 1 , T 4 ,18.

         – curățare guri de scurgere strada M Eminescu.

         – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc F 3 -Jandarmerie.

         – extindere canalizare menajeră strada 1 Mai -începerea lucrărilor.

         – SPAM Nord si Slobozia Noua 2 – pompe înfundate , se execută lucrări de repunere în funcțiune.