S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 13.05.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – MB 20, Sc. A – epuisment apă cămin+reparații.

       – Pt 8 înlocuit clapeți + filtre Y – oprire scurtă – cca. 1 oră.

       – Autocurățitor canalizare – intervenție desfundare – Direcția Agricolă. 

       – Curățire guri scurgere Str. Sudului + Str. Răzoare.

       – SP Pluvială 2 – intervenție remediere ghidaj pompă 1.

       – Epurare – montat motor deshidratare nămol+ epuisment apă pături nămol.

       – Stație Tratare – cosit iarbă incintă.

       – Periurbane – Branșament canalizare Ciulnița Str. Matei Basarab Nr. 151,

                  – Taiat iarbă front captare și Statie Tratare Grivița.