S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Joi 26.05.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – spălări rețele distribuție apă, prin hidranți: Sl. Nouă str. Unirii x Str. Școlii si Str. Școlii CAP.

       – intervenție remediere avarie rețea apă str. Mărului nr. 11 – Sl.Nouă.

       – înlocuit robinet Str. Maramureș nr. 7.

       – verificare Str. Stanjenei nr. 4.

       – înlocuit apometru Str. Mircea cel Bătran nr. 21.

       – spălat contori: Str. Vechea Matca nr. 33 + Str. Mircea cel Batran nr. 11.

       – autocurățitor canalizare – curățire/spălare rețea canalizare Str. Ardealului.

       – întervenție desfundare canalizare Str. Lacului- comisariat și Str. V. Alecsandri Bl. MB2.

       – curățire/vidanjare cămine Str. Decebal – Spital.

       – verificare pompe SP Pluvială 2.

       – intervenție desfundare pompă 1 SP Nord.

       – epurare – montat pompa SP pompare intermediară, continuare curățire bazin aerare, încarcat grosier saci, epuisment apă pături nămol, taiat iarba pe stație.

       – stație tratare – curățat traseu var și curatenie, tăiat iarbă.

       – periurbane – matare/impermeabilizare cămine rețea noua apă Cosămbești + astupat săpături.