S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Marți 07.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – spălare rețele de apa prin hidranți de incendiu Cartier Pepiniera pe str. Pinului ,

Plopului si Magnoliei.

       – debranșare la cerere strada Smirdan nr 4.

       – înlocuit robinet și contor branșament strada Nordului nr 117 A.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale pe strada Păcii , Miron Costin și Mircea cel 

Bătrân.

       – curățare cheson SPAM Nord cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – SPAM Cuza Vodă , Gării și Nisipuri -pompe înfundate – se executa lucrări de 

repunere în funcțiune.

       – execuție contra cost branșament apă și canalizare Ion Ghica strada Octavian Goga nr 5 A.

       – reabilitare rețele de apă Ciulnița – se execută lucrări în Ion Ghica pe straeda Alexandru Vlahuța și Nordului.