S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

  •  Astăzi Vineri 17.06.2022
  • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – remediere pierdere apă strada Prelungirea Măgurii -strada Păpădiei Bora.

       – înlocuit contor defect strada Domnița Bălașa nr 48.

       – debranșare strada Gheorghe Doja nr 46 pentru sume neachitate.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc V 5 ,T 4 , L 1 ,

F 7 , L 7 și L 2.

       – curățare guri de scurgere ape pluviale pe strada Traian și Viilor.

       – SPAM 2 Slobozia Noua- curățare/vidanjare cheson cu AUTOSPECIALĂ 

COMBINATĂ.

       – golire paturi nămol stație epurare.

       – reabilitare rețele de apă Ciulnița-se execută lucrări la Ivănești pe strada Donici.

       – Misleanu- montare robinet recoltare probe foraj 1.