Despre

SC URBAN SA Slobozia, este o societate de importanță județeană sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița și își desfășoară activitatea in 14 zone distincte, după cum urmeaza:

A. Sistemul Slobozia

B. Sistemul Slobozia Noua

C. Sistemul Iazu

D. Sistemul Scânteia

E. Sistemul Bora

F. Sistemul Cosâmbești

G Sistemul Marculești

H. Sistemul Ciulnita

I. Sistemul Ion Ghica

J. Sistemul Ivanești

K. Sistemul Poiana

L. Sistemul Ghimpați

M. Sistemul Grivița

N. Sistemul Smirna

            Obiectul de activitate al societații constă in:

captarea, tratarea, transportul, acumularea si distribuția apei potabile în toate cele șase sisteme zonale;

canalizarea și epurarea apelor uzate menajere si industriale;

realizarea programelor de investiții necesare pentru dezvoltarea acestor servicii;

servicii de proiectare și prestări servicii specifice profilului de activitate;

achiziționarea, montarea, repararea, verificarea aparatelor de măsurat debite;

exploatarea si intreținerea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare.

Politica Integrată Calitate, Mediu, Sănătate, Securitate in Munca

              SC URBAN SA, principal furnizor de apă și servicii de canalizare pentru județul Ialomița, dorim să ne imbunătățim continuu performanțele prin controlul impactului produs asupra vieții, sănătății oamenilor și asupra mediului de activitățile noastre:

captare, tratare si distribuție apă potabila;

colectare, transport și epurare ape uzate;

montare, citire contoare apa, reparații și verificare contoare apă.

             In vederea asigurării unor servicii și produse de inaltă calitate, fară a prejudicia resursele naturale limitate, mediul inconjurător, securitatea si sănătatea angajaților și partenerilor noștri ne angajăm:

să respectăm cerințele clienților și ale celorlalte părți interesate aplicând prevederile legislației in vigoare, ale standardelor și reglementărilor existente armonizate cu normele Uniunii Europene și a altor cerințe in domeniul calitații, mediului, sănătații si siguranței ocupaționale;

să aplicăm principiile dezvoltării durabile prin satisfacerea necesităților prezentului, fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesitați;

să menținem și să imbunătățim continuu sistemul integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății in muncă;

să incurajăm continuu proprii angajați in vederea dezvoltării profesionale prin instruire și crearea unui mediu stimulativ pentru aceasta;

să realizăm și să imbunătățim continuu comunicarea cu angajații, autoritațile și comunitatea, și comunicăm politica, obiectivele și performanțele activității noastre;

să asigurăm creșterea continua a satisfacției clienților prin produse și servicii de calitate;

să prevenim poluarea prin monitorizarea și controlul proceselor, precum și prin utilizarea unor practici care să reduca poluarea in activitațile noastre;

să asigurăm securitatea si sănătatea la locurile de muncă prin minimizarea sau izolarea riscurilor pentru proprii angajați, contractori si vizitatori.

              Aceasta politică se adresează tuturor angajaților societății indiferent de locul de muncă sau de nivelul de pregătire al acestora. Angajații nostri au obligația de a indeplini cerințele stabilite in proceduri, instrucțiuni de lucru si alte documente aplicabile propriului domeniu de activitate pentru a demonstra că inteleg și participă la aplicarea acestei politici in scopul imbunătățirii vieții lor, relațiilor de afaceri și a calitații mediului inconjurător.