Servicii

Laboratorul de analize ape potabile și uzate are implementat, menține și imbunătățește un sistem de management al calitații in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007, fiind acreditat RENAR din 02.10.2013 cu certificatul nr.LI 999.

Laboratorul dispune de personal calificat,echipamente adecvate, etalonate și verificate metrologic,sticlărie volumetrică etalonată,materiale de referință,reactivi,astfel incât să satisfacă cerințele clienților și să furnizeze rezultate de incredere.

   Pentru efectuarea de analize este necesară emiterea unei comenzi in care să fie clar precizate: datele de  identificare ale clientului, prelevatorul (client/personal laborator), numarul probelor, tipul acestora si parametrii pe care doriti sa ii determinăm.

    Buletinul de analiză se elibereaza in maxim 10 zile de la data prelevării, numai după ce beneficiarul face dovada achitării contravalorii facturii.

     In cazul in care analizele solicitate sunt numeroase și/sau au frecventa ridicată, se poate incheia un contract de prestări servicii.

     Prezentăm mai jos indicatorii analizați, standardul și metoda de determinare, parametrii de performanță ai metodelor de determinare, precum si tariful aplicat.

A.  Compartimentul de analize ape potabile este inregistrat in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calitații apei potabile la Ministerul Sanatații – Directia Generală de Asistentă Medicală si Sănătate Publică, prin “Certificat de inregistrare nr. NE.591” emis in 23.10.2020, pentru parametrii obligatorii din monitorizarea de control (prevazuți la punctul 1.2. din Anexa 2 la Lg.458/2002 republicată) precizați in tabelul de mai jos:

Nr.crt.Parametrul analizatStandard/Metoda utilizataUnitatea de Masura exprimare rezultatTarif (fara TVA) LEI/determinare
1*MirosSR EN 1622/2000acceptabil15,0
2*GustSR EN 1622/2000acceptabil15,0
3*CuloareSR EN ISO 7887/2002acceptabil15,0
4*TurbiditateSR EN ISO 7027/2001UNT15,0
5pHSR ISO 10523/2012unit. pH20,0
6*ConductivitateSR EN ISO 27888/1997?S/cm15,0
7*Oxidabilitate (indice de permanganat)SR EN ISO 8467/2001mgO2/l25,0
8*AmoniuSR ISO 7150-1/2001mg/l40,0
9*NitritiSR ISO 26777/C91/2006mg/l35,0
10*Fier totalSR ISO 6332/1996mg/l30,0
11*AluminiuSTAS 6326:1990mg/l30,0
12*Clor rezidual liberSR EN ISO7393-2/2002mg/l48,0
13*Clor rezidual totalSR EN ISO 7393-2/2002mg/l48,0
14*Numar de colonii la 370 CSR EN ISO 6222/2004ufc/ml370
15*Numar de colonii la 220 CSR EN ISO 6222/2004ufc/ml37,0
16*Bacterii coliformeSR EN ISO 9308-1/2015ufc/100ml70,0
17*Escherichia coliSR EN ISO 9308-1/2015ufc/100ml70,0
18*Prelevare probeSR EN ISO 19458:2007 SR EN ISO 5667-3:2013 SR EN ISO 5667-1/200710,0 lei/proba  + transport (calculat in baza tarifului/km stabilit de SC URBAN SA)
19*Prelevare probe apă pentru analiza microbiologicăSR EN ISO 19458:2007 SR EN ISO 5667-3:2013 SR EN ISO 5667-1/200760,0 lei/proba  + transport (calculat in baza tarifului/km stabilit de SC URBAN SA)

Alți parametrii care se analizează in compartimentul de analize ape potabile:

Nr.crt.Parametrul analizatStandard/Metoda utilizataUnitatea de Masura exprimare rezultatTarif
fara TVA) LEI/determinare
1*Duritate totalaSR ISO 6059/2008¼germane30,0
2*CloruriSR ISO 9297/2001mg/l35,0
3*NitratiSR ISO 7890-3/2000mg/l35,0
4*Sulfatimet.kit HACHmg/l35,0
5*Sulfuri si Hidrogen sulfuratSR 7510/1997-calitativmg/l50,0
6*EnterocociSR EN ISO 7899-2/2002ufc/100ml70,0

Nota1: Limita de determinare, precizia si acuratețea metodelor de determinare sunt mai mici de 10% din concentrația maxim admisă de Lg.458/2002 republicată. Pentru parametrul pH (acreditat) incertitudinea de măsurare = 0,06 unitați pH. Laboratorul raportează parametrii de performantă ai metodelor de determinare doar la solicitarea clientului.

Nota 2: *parametrii marcați nu sunt acoperiți de acreditarea Renar

B. Parametrii analizați in compartimentul de analize ape uzate sunt:

Nr.crt.Parametrul analizatStandard/Metoda utilizataU.M. exprimare rezultatParametrii de performanta ai metodei de determinareTarif (fara TVA) LEI/ determinare
Limita de detectie (LD)Limita de determinare (LQ)Incertitudinea de masurare ± (%)
1pHSR ISO 10523/2012unit. pH--± 0,09 unit.pH18,0
2*Materii totale in suspensieSR EN 872/2009mg/l1,12 mg/l± 9,38 %44,0
3*Reziduu filtrabil fix la 105ºCSTAS 9187/1984mg/l5,2 mg/l10 mg/l± 7,42 %35,0
4*Substante extractibileSR 7587/1996mg/l5,0 mg/l20 mg/l± 21,06 %82,0
5*Oxidabilitate (indice de *permanganat)SR EN ISO 8467/2001mgO2/l0,161 mg/l0,537 mg/l± 12,76 %30,0
6*CCO-CrSR ISO 6060/1996mgO2/l9,98 mg O2/l33,27 mg O2/l± 24,95%62,0
7*CBO5SR EN 1899-1/2002mgO2/l-3 mgO2/l± 22,2 %38,0
8AmoniuSR ISO 7150-1/2001mg/l0,007 mgN/l0,035 mgN/l± 12,08 %41,0
9NitritiSR ISO 26777/C91/2006mg/l0,002 mgN/l0,005 mgN/l±10,34 %35,0
10*NitratiSR ISO 7890-3/2000mg/l0,011 mgN/l0,036 mgN/l± 8,42 %50,0
11*FosforSR EN ISO 6878/2008mg/l0,005 mg/l P0,024 mg/l P± 9,08 %45,0

Nota 1:*parametrii marcați nu sunt acoperiți de acreditarea Renar

 Nota 2: laboratorul raportează parametrii de performanță ai metodelor de determinare doar la solicitarea clientului.

              Incertitudinea de măsurare este incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard compuse cu factorul de extindere k=2 care, pentru o distribuție normală, corespunde la un nivel de incredere de aproximativ 95%.

  Prelevarea probelor pentru determinările de ape uzate nu este acoperită de acreditarea Renar  și se efectuează conform SR ISO 5667-10/1994.

  Tariful pentru prelevare probe este de 10,0 LEI/probă (fară TVA) + transport (calculat in baza tarifului/km stabilit de SC URBAN SA).

        C. Prelevarea probelor

    Dacă prelevarea probei nu este efectuată de personalul laboratorului, responsabilitatea prelevării si asigurării integrității probei revine clientului, iar buletinul de analiză va include specificația că proba a fost recoltată de către client.

    In acest caz ,vă rugăm să ne contactați pentru a vă instrui privind condițiile de prelevare  si transport ale probei in funcție de parametrii solicitați spre analiză.

    Pentru determinarea parametrilor microbiologici, recomandam prelevarea probelor de către laborator datorită măsurilor speciale de pregătire a recipienților de prelevare.