Categorie: Anunțuri

25.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Miercuri 25.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșamente apă individuale bloc U 16 ap 3 si B 1-34 sc C ap 34.

       – branșament apă Premier strada Dimitrie Cantemir- compactare trotuar în vederea refacerii cu beton.

       – evacuat apă subsol cu electropompă bloc U 10 sc F.

       – SPAM Nord -pompă înfundată , se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – SPAM Cuza Vodă – lucrări pregătitoare montare pompă Sultzer.

       – Curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona bloc MB 5 ,27 ,45 si D 6.

       – Cosâmbești -branșament apă Aleea Lavandei nr 8.

       – Poiana -remediere pierdere apă strada Revoluției.

Categories: Anunțuri

23.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Luni 23.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc B 3 sc B ap 37.

       – remediere pierdere apă branșament Dispensar Primărie.

       – înlocuit robinet / contor branșament bloc V sc C bd M Basarab si bloc U 14 ap 5.

       – evacuat apă subsol cu electropompă bloc U 10 sc F.

       – curățare chesoane SPAM 1 și 3 Slobozia Nouă cu AUTOCURĂȚITOR  COMBINAT.

       – curățare canalizare stație tratare-Bora și completare cu capace.

Categories: Anunțuri

20.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Vineri 20.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșamente apă individuale bloc U 16 ap 32 și bloc B 1-34 sc A ap 5.

       – branșament apă SC Premier strada Dimitrie Cantemir -continuare -intre orele 09.00-12.00 oprire furnizare apă pe strada Viilor ( între strada Cuza Vodă și strada Nordului ) pe str Zimbrului , Aurora , Intrarea Morii și strada Dragoș Vodă ( între Ștefan cel Mare și Zimbrului ).

       – reparație instalație sanitară subsol bloc U 1 sc B.

       – evacuat apă subsol bloc U 10 sc F și U 1 sc B cu autovidanjă mică și electropompă.

       – curățare cămine canalizare menajeră zona garaje Primarie.

       – SPAM Cuza Vodă- curățare cheson cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – Miloșești -desnisipare foraj.

Categories: Anunțuri

19.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Joi 19.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc B 33 sc A ap 9.

       – execuție contra cost branșament apă SC Premier strada Dimitrie Cantemir ( continuare ).

       – reparație contra cost instalație sanitară subsol bloc U 1 sc B.

       – curățare de depuneri subsol bloc U 1 sc B -pompă și vidanjă mică.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră zona V 4- V5 Feroviarul.

       – SPAM Nord -pompă înfundată , se execută lucrări de repunere în funcțiune.

       – SPAM Cuza Vodă – curățare cheson cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT

       – Grivița -branșament apă str.7 nr 62.

       – Ciulnița-branșament canalizare strada M Basarab nr 6 A ( continuare ).

Categories: Anunțuri

18.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Miercuri 18.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșamente apă individuale bloc U 16 ap 7 și 3.

       – execuție contra cost branșament apă SC Premier strada Dimitrie Cantemir ( continuare ).

       – înlocuit contor branșament strada Rahova nr 4.

       – evacuat apă subsol bloc U 1 sc B cu pompă.

       – curățare de depuneri cheson SPAM Cuza Vodă cu AUTOCURĂȚITOR COMBINAT.

       – Ciulnița branșament canalizare contra cost strada M Basarab nr 6 A.

Categories: Anunțuri

17.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Marți 17.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc U 20 sc B ap 20.

       – execuție contra cost branșament apă și canalizare menajeră SC Premier strada Dimitrie Cantemir ( continuare ).

       – înlocuit robinet branșament bloc B 19 sc B ap 28.

       – curățare subsol bloc U 12 sc A cu autovidanjă mică.

       – evacuat apă subsol cu pompă bloc U 1 sc B.

       – SPAM Cuza Vodă -curățare jumătate de cheson cu AUTOCURĂȚITOR  COMBINAT

Categories: Anunțuri

16.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Luni 16.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – executie contra cost branșament apă individual bloc U 26 sc B ap 96.

       – înlocuit contor și robinet branșament strada Dragoș Vodă nr 3.

       – debranșare la cerere apă instalație comună bloc B 3 sc B.

       – execuție contra cost branșament apa , canalizare menajeră și canalizare pluviale SC Premier strada Dimitrie Cantemir.

       – curățare subsol bloc U 12 SC A cu autovidanjă mică.

       – revizie pompă 3 SPAP nr 1.

       – Milosești-denisipare foraj.

Categories: Anunțuri

13.01.2023 Lucrări în cadrul sistemului de alimentarea cu apă

S .C. Urban S.A Slobozia, anunță executarea următoarelor lucrări:

 •  Astăzi Vineri 13.01.2023
 • Pe rețeaua de distribuție a apei:

       – execuție contra cost branșament apă individual bloc U 16 ap 1.

       – remediere pierdere apă strada Vechea Matca nr 41.

       – bloc B 32 sc D – montare distribuitoare și cutii contori casa scării.

       – curățare/vidanjare cămine canalizare menajeră strada 1 Mai si zona bloc L1-L7.

       – curățare/vidanjare cheson SPAM Slobozia Noua 2 cu vidanjă mică.

       – evacuare apă subsol cu electropompă bloc U 1 sc B.

       – by-passare canalizare pluvială în canalizarea menajeră strada Liliacului.

       – SPAM Sud și Gării -revizie clapeți.

Categories: Anunțuri